شناسایی راهکارهای ظرفیت سازی صادرات محصولات کشاورزی ایران به بازار روسیه

به دلیل وابستگی شدید به واردات گوشت قرمز و نهاده­های دامی و کافی نبودن تولید داخلی آنها، موجب شده تا هر گونه تغییر سیاست در واردات این محصولات، رفاه بسیاری از تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. به همین منظور، در مقاله فوق محقق به دنبال بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات گوشت و نهاده­های دامی می...


دسته بندی :فارسی, مقالاتدیدگاه :0تاریخ ارسال:خرداد 11

بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهادهای دامی ایران

در مقاله فوق، محقق به دنبال شناسایی راهکاهایی جهت افزایش ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه می­باشد زیرا که کشور روسیه به دلایل جوی، تحریم های اعمال شده علیه این کشور و موقعیت مکانی نزدیک با ایران، به عنوان بازار هدف صادرات محصولات کشاورزی ایران در نظر گرفته می­شود. چکیده وابستگی شدید به واردات گوشت قرمز و نهاده‌های دامی...


دسته بندی :فارسی, مقالاتدیدگاه :0تاریخ ارسال:خرداد 11