لیست بسته¬بندی (عدل بندی)

لیست بسته­بندی (عدل بندی) سندی است که محتویات بسته­ای معین را به تفصیل  به صورت فهرست وار بیان می­کند. در لیست بسته بندی کالا توجه به  نکات زیر حائز اهمیت است: باید محتویات هر بسته، کارتن و غیره در فهرست درج گردد. مطابق با سایر اسناد ارائه شده ز نظر علائم حمل و تعداد باشد. […]

پروفرما (پیش فاکتور)

پروفرما (پیش فاکتور) سندی است که توسط فروشنده صادر می­گردد و مندرجات آن شامل: نام و نشانی فروشنده نام و نشانی خریدار تاریخ صدور پروفرما مدت اعتبار پروفرما نوع، مقدار و تعداد کالا شماره تعرفه گمرکی کالا قیمت واحد کالا و قیمت کل شرایط پرداخت زمان تحویل کالا مبدا و کشور سازنده کالا

سیاهه تجاری (Commercial Invoice)

سیاهه تجاری (Commercial Invoice)سندی مهم در تشریفات گمرکی که حاوی اطلاعاتی در خصوص کالا یا کالاهای فروخته شده بوده و  فروشنده به نام خریدار صادر می کند. مندرجات سیاهه تجاری  عبارت‌ند از: نام و نشانی صادر کننده نام و نشانی گیرنده گیرنده یاخریدار واسطه عامل حمل و نقل شماره فاکتور تجاری شماره سفارش خرید مشتری […]